facebook
Główna Lokalizacja Kontakt
Menu tematyczne

SKŁADKI 2020 r.

  2013-04-28 22:08:41  Marek Zabłocki      

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2020 r.

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

  1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
  2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
  4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
  5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
  6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
    i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
  8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU  PZW  na 2020 rok

Lp.

Rodzaj  składki

[ zł ]

                                                I.  składka niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   -   członkowie PZW

  1.

- Podstawowa 

185

  2.

- Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami

50

  3.

- Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia,  uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24

95

  4.

- Ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 –szkół dziennych

30

  5.

- członek uczestnik  do lat 16 – szkół dziennych

15

  6.

- 1 dzień – członek PZW

30

  7.

- 3 dni  - członek  PZW

50

  8.

- 7 dni – członek  PZW

75

9.

- 14 dni – członek PZW

100

10.

-  1 jezioro – roczna dla członków PZW  wyłącznie z brzegu

96

I a. opłata niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)   -  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

 

12.

- 1 dzień

45**

13.

- 3 dni  

85**

14.

- 7 dni

125**

15.

- 14 dni

150**

16.

- roczna

415**

II. składka pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie) - członkowie PZW

17.

-  Podstawowa

220

18.

-  Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami

60

19.

-  Ulgowa - odznaczeni złotą, srebrną odznaką, mężczyźni od  65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24

115

20.

- członek uczestnik

42

21.

- 1 dzień - członek PZW

35

22.

- 3 dni    -  członek PZW

85

23.

- 7 dni    -  członek PZW

105

 

24.

- górska ulgowa dla strażników SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/

40

25.

- składka uzupełniająca do składki niepełnej

35

II a. opłata pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie)  -  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

26.

- roczna

550**

27.

- 1 dzień

55**

28.

- 3 dni

115**

29.

- 7 dni

170**

                                            

** oplata zawiera  podatek VAT w wysokości  23%

zwolnieni ze składki okręgowej są: -honorowi członkowie  PZW