facebook
Główna Lokalizacja Kontakt
Menu tematyczne

DODATKOWY TERMIN SPRZEDAŻY ZNAKÓW NA 2020 r.

  2019-12-29 22:32:26  Marek Zabłocki      
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA PZW

  2019-12-18 00:00:00  Marek Zabłocki      
UWAGA !!!!!! ZMIANA TERMINU SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NA 2020 r.

  2019-12-17 20:05:03  Marek Zabłocki      
SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ NA 2020 r.

  2019-12-15 11:04:20  Marek Zabłocki      
UWAGA!!! NOWY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB OBOWIĄZUJĄCY od 01.01.2020 r.

  2019-12-08 11:31:27  Marek Zabłocki      

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB OBOWIĄZUJĄCY od 01.01.2020 r.
SKŁADKI 2020 r.

  2019-11-24 21:23:50  Marek Zabłocki      

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2020 r.

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi
   

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE
WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU 
PZW  na 2020 rok
poprzednia 1  2  3  4  5  6  7  8  9  następna